⇦ FŐOLDAL

SZÓTÁR

ABEFHIKMNOÖPRSTV

PractiWork®

A PractiSolution célhardveres mérési-, értékelési keretrendszere, amelynek célja a személyiségjellemzők, a kognitív-, valamint szenzoros és motoros képességek feltérképezése.