⇦ FŐOLDAL

SZÓTÁR

ABEFHIKMNOÖPRSTV

Korreláció

Két tetszőleges érték együtt járását, azaz a köztük lévő lineáris kapcsolat nagyságát és irányát jelzi, de nem jelent ok-okozati összefüggést.