⇦ FŐOLDAL

SZÓTÁR

ABEFHIKMNOÖPRSTV

Kompetencia

Dinamikus fogalom folyamatosan bővülő jelentéstartalommal. A pontos definiálásnál zavar forrása lehet két angol fogalom párhuzamos használata is. A competence egy konkrét munka sikeres elvégzéséhez szükséges tudás, képesség alkalmazása, azaz munkakészség, ami arról ad információt, hogy mit kell mérni egy munka során. A competency, viselkedési jellemzőkkel leírható tulajdonság, amely meghatározza a teljesítményt és arról szól, hogy a célokat hogyan, milyen magatartás segítségével érhetjük el. Mivel a kompetencia a megfigyelhető viselkedésben nyilvánul meg, meghatározásához először is a viselkedésformákat kell definiálni, leírni és mérni. Általánosságban elmondható, hogy a kompetencia a tudás, a készségek és képességek együttese, az egyén megkülönböztető tulajdonsága, amely a teljesítmény meghatározója is. Tehát egyéni képességeket, cselekvőképességet, a cselekvéshez szükséges személyiségjegyeket jelent, melyek strukturálódnak és egymásra épülnek.