EN HU
⇦ FŐOLDAL

KÉPZÉS

Az objektív mérés során gyűjtött adatokból megismerhető az egyén személyiség- és kompetenciaprofilja, ami lehetővé teszi a személyreszabott és ezáltal hatékony képzést.

A tapasztalatok alapján és a különböző szervezetek elvárásainak ismeretében tudjuk, hogy milyen kompetenciák megfelelő működésére lehet szükség ahhoz, hogy valaki jól teljesíthessen. Így meghatározhatjuk azokat a referenciaértékeket, amelyeket ha elérnek a mért személyek, akkor nagy valószínűséggel beválnak.

A fejlesztés során a cél a kívánt és a tényleges teljesítmény közti különbségek megszüntetése. Nem feltétlenül az a legjobb megoldás, ha kizárólag a hiányosságokra helyezzük a hangsúlyt. Az általunk használt megközelítés az erősségek továbbfejlesztésén alapul, és ez motiváló hatással lehet a fejlesztendő egyénre is.

A személyiség- és kompetenciaprofilokhoz szintetizált 30 órás képzések, fejlesztések

A társadalmi-társas kontextus és a szociális kompetenciák:
 • szocializáció a munka világába;
 • társadalmi felelősségvállalás, aktív segítés;
 • egészségmegőrzés és munkahelyi mentálhigiéné;
 • csoportfolyamatok, beilleszkedés, szereptanulás;
 • produktivitás és személyes fejlődés megőrzése;
 • érzelmi és szociális intelligencia;
 • karriermenedzsment, állásinterjúra való felkészülés.
A személyiség, mint pozitív erőforrás:
 • konstruktív megküzdés mint erőforrás;
 • konstruktív megküzdés és munkahelyi konfliktuskezelés összetett helyzetekben;
 • terhelhetőség és munkabírás fejlesztése, a teljesítmény meghatározói;
 • motiváció, a tanulás motiválása, és a motiválhatóság fejlesztése;
 • türelem, önkontroll és önszabályozás.
A hétköznapi munkavégzés kognitív-és vizuomotoros részképességei, a digitális kompetenciák:
 • figyelemfejlesztési technikák;
 • monotónia tűrés és tartós figyelem fejlesztése;
 • kreativitás és divergens gondolkodás, a kreatív problémamegoldás fejlesztése;
 • a kreatív személyiség, a vizuális-térbeli és kinesztetikus kreativitás fejlesztése digitális kontextusban;
 • finommotorika és kézügyesség;
 • kombinációs készség, logikai és problémamegoldó gondolkozás fejlesztése;
 • digitális kompetenciák fejlesztése;
 • tárgyalási készség és hatékony kommunikáció.

A példában szereplő csoport képzése során — a mérések eredményei alapján — a hiányosságokat mutató szenzoros és motoros, illetve kognitív képességekre összpontosult nagyobb figyelem, tehát célirányos fejlesztés történt. Jelentős javulás látható csoportszinten minden érintett területen.

OLDALTÉRKÉP

Főoldal

Mire és hol megoldás a Practisolution?

Általános iskola Középiskola Munkahely Felnőttképzés

Mire képes a Practisolution módszertana?

Mérés Értékelés Elemzés Képzés

KAPCSOLAT

Csapatunk Keress minket