EN HU
⇦ FŐOLDAL

ÉRTÉKELÉS

KOMPETENCIÁK ÉS SZEMÉLYISÉGJELLEMZŐK

A mérési eredmények bemutatására szolgáló sávdiagramon az egyén mérési eredményeit bemutató T-értékek láthatók, kompetencia-csoportokra osztva.

A középső, szürke zóna jelöli a T-érték normál tartományát, az itt szereplő értékek azt jelentik, hogy az egyén az adott kompetencia tekintetében képes hatékonyan működni, a munkavégzéssel kapcsolatos legrelevánsabb személyiségjellemzőit eredményesen használni. A tartomány feletti, zölddel jelzett értékek a kiemelkedő kompetenciákat mutatják, míg a pirossal megjelölt értékek a fejlesztendő területekre hívják fel a figyelmet.
A sávdiagram melletti táblázatban a pontos T-érték mellett a percentilis érték is látható. A percentilis egy olyan érték, ami megmutatja, hogy az egyén az adott minta hány százalékánál ért el magasabb pontszámot.

TUDÁS

Alapelvek és tények rendszerezett készlete, és ezek alkalmazása feladathelyzetben. Az értékelés a tantárgyi- és szakmai ismereteket vizsgáló feladatsorok eredményeit összegzi pontszámok és százalékos értékek alapján is.

MUNKASTÍLUS

A mérés során gyűjtött adatokból leszűrhető, hogy a tesztet elvégző személy munkatempója és precizitása milyen kapcsolatban áll. Ezt nevezzük munkastílus diagramnak. Bizonyos helyzetekben a gyorsaság fontosabb, míg máskor a pontosság elengedhetetlen paraméter. A két mennyiség sztenderdizált mérőszámok segítségével hasonlítható össze az alábbi koordináta rendszerben. A diagramon megjelenő érték megmutatja, hogy a személy — a mérés ideje alatt mutatott munkatempója és precizitása alapján — melyik csoportba sorolható az alábbiak közül:

KONCENTRÁLT - Pontosan, precízen végzi a feladatait, a hibázás lehetőségét minimalizálja, mindezt kellő dinamikával.
MEGFONTOLT - A hibázás lehetőségének minimalizálása érdekében, pontosan, precízen, a részletekre ügyelve végzi feladatait, kevésbé dinamikusan. A szakszerűség, az alaposság, az igényesség és a körültekintés határozza meg a munkavégzését. Többre tartja a minőséget a mennyiségnél.
IMPULZÍV - Igyekszik a munkáját minél előbb elvégezni, így inkább globálisan tekint a feladatokra és kevésbé ügyel a részletekre. Ezáltal munkavégzése kevésbé alapos, de kifejezetten gyors. Többre tartja a mennyiséget a minőségnél.
FIGYELMETLEN - Sokat hibázik. Munkavégzésében nem törekszik a pontosságra, az alaposságra, az igényességre, ezért nem precíz. Munkatempója lassú. Alulmotivált, a feladatok nem nyújtanak számára optimális ingerlési szintet

OLDALTÉRKÉP

Főoldal

Mire és hol megoldás a Practisolution?

Általános iskola Középiskola Munkahely Felnőttképzés

Mire képes a Practisolution módszertana?

Mérés Értékelés Elemzés Képzés

KAPCSOLAT

Csapatunk Keress minket