EN HU

KOMPETENCIA

MÉRÉS • ÉRTÉKELÉS • ELEMZÉS


AUTOMATIZÁLT • OBJEKTÍV • SZTENDERDIZÁLT

KULCS A BEVÁLÁSHOZ

A beválás — az egyén az adott területen, az adott szervezetben hosszú időn keresztül nagy teljesítményre legyen képes fizikai és pszichés károsodás nélkül — kiemelt tényező folyamatosan változó világunkban.

Viszonylag egyszerű feladat utólag értékelni a beválást, de mi a helyzet akkor, ha praktikusan előre szeretnénk jelezni? A kompetenciák alapján történő bejóslás megfelelő szakmai háttérrel pontos, használható és tudományosan alátámasztott segítséget tud adni ehhez. Cégünk ennek érdekében hozta létre, bővíti és folyamatosan fejleszti kombinált módszereit.

MIRE ÉS HOL MEGOLDÁS
A PRACTISOLUTION?

Az élethosszig tartó tanulás szemlélete megköveteli a kompetenciák folyamatos fejlesztését, minden életszakaszban, minden szervezetben. Ezért folyamatos kutató-fejlesztő tevékenységünk középpontjában egy olyan módszertan kidolgozása áll, amely igényre szabható és adaptálható a különböző életkorokra, élethelyzetekre.

Ahol kompetenciákról beszélünk, ott azok objektív mérése, értékelése, elemzése és fejlesztése is nélkülözhetetlen. A PractiSolution legfontosabb célja, hogy konkrét támpontokat adjon a legkülönfélébb kontextusokban a specifikus és alapvető kulcskompetenciákról és a teljesítményt, a hatékonyságot és a sikert meghatározó személyiségjellemzőkről.

MIRE KÉPES
A PRACTISOLUTION
MÓDSZERTANA?

A saját fejlesztésű szoftverekkel és eszközökkel végzett objektív mérések fő célja az egyén gyengeségeinek és erősségeinek feltérképezése. A mérést követő esetleges képzések során célszerű nemcsak azokra a kompetenciákra koncentrálni, amelyben az egyénnek hiányosságai vannak, hanem szükség van a jól működők tovább erősítésére is.

Az értékelés önmagában is elég ahhoz, hogy képet kapjunk az egyén személyiség- és kompetenciastruktúrájáról, viszont a mérések során keletkező adatmennyiség lehetővé teszi a mélyebb elemzést. Nem lineáris adatbányászati módszerek (neurális hálózatelemzés, klaszteranalízis) alkalmazásával további kutatások alapjául szolgáló összefüggésekre is rábukkanhatunk.

EREDMÉNYEINK

A PractiSolution módszerkombinációi több éve jelen vannak a piacon. A PractiWork® mérési- értékelési rendszer, a PractiLearn képzések és a TudásKép online mérési- értékelési keretrendszer számos alkalommal bizonyították, hogy az objektív és automatizált mérések, értékelések és az ezekre épülő — személyre szabható — képzések hatékony válaszok a munkaerőpiac és az oktatás területén jelentkező kihívásokra.

8856+


RÉSZTVEVŐ

603+


CSOPORT

5 984 654


REKORD

REFERENCIÁINK

Az általunk nyújtott szolgáltatások jelentősége az oktatás és a munkaerőpiac viszonylatában is kiemelkedő és újszerű.

A PractiWork® mérési- értékelési rendszert és a PractiLearn képzéseket olyan nagyvállalati partnerek vették igénybe, mint a Signify (korábban Philips Lighting), a Johnson Electric, az Industrial C&S Hungary (korábban General Electric — Ózd), a Robert Bosch, a Shinwa, a Savaria és az Exim Bank.

Felismertük, hogy a munkaerőpiacon és a felnőttképzés során szerzett tapasztalatok az oktatás területén is kamatoztathatók. Ennek eredménye a TudásKép iskolai kompetenciaértékelő profil, amelynek keretrendszere három szakképző centrum 27 intézményében hatezer diák tantárgyi- és transzverzális kompetenciáinak, illetve személyiségjellemzőinek felmérését tette lehetővé.

OLDALTÉRKÉP

Főoldal

Mire és hol megoldás a Practisolution?

Általános iskola Középiskola Munkahely Felnőttképzés

Mire képes a Practisolution módszertana?

Mérés Értékelés Elemzés Képzés

KAPCSOLAT

Csapatunk Keress minket