TudásKÉP

A TudásKÉP kompetenciamérő keretrendszer az iskolai követelmények és kompetenciák azonnali, személyes diagnosztikájára helyezi a hangsúlyt.
Az egyes tantárgyi eredményeket egységesen, a személyiségtényezőkre reflektálva értelmezi. Mindez minden eddiginél hatékonyabb képet ad a diák tudásáról és képességeiről, továbbá fejlesztési támpontot nyújt akár feladattípusonként és hibatípusonként is.

Koncepció
A tanulás korszerű támogatásának egyik lehetséges útja, ha egyszerre tartjuk szem előtt a tantárgyi követelményeket és kompetenciákat, valamint az iskolai eredményességet meghatározó személyiségtényezőket. Ezzel megragadhatjuk a hétköznapi életben és teljesítményhelyzetekben egyre inkább nélkülözhetetlen transzverzális kompetenciákat, amelyek átfogóan, az egyes tantárgyi kompetenciák és személyiségtényezők kölcsönhatásában mutatnak rá a tanuló erőforrásaira.

Ez a tantárgyakon átívelő képességstruktúra segítheti a változáshoz való alkalmazkodást, ami a fő megtartó erő lehet az iskolában és a munkahelyen is. A TudásKÉP mérési rendszere a hagyományos kompetenciaméréseken, a matematikán és a szövegértésen túl további tantárgyakat is tartalmaz: idegen nyelvet és digitális kompetenciákat. Továbbá, a transzverzális kompetenciák közül az iskolai eredményességet leginkább meghatározó, két fő komponenst:
a) az EU-s kompetencia keretrendszerhez igazodva az egész életen át tartó tanulás és eredményesség személyiségtényezőit, valamint
b) a gyakorlatorientált, praktikus intelligenciához kapcsolódó kognitív részképességek, amelyek a tantárgyi kompetenciakészleten túl hozzájárulnak a hatékony, önálló és aktív helyzetkezeléshez.

Ez utóbbi kettő, a személyiségtényezők és kognitív részképességek a munkaerőpiacon már bevált és bizonyított mérési rendszer, a PractiWork kompetenciakészletének középiskolás korosztályra (9-12. évfolyam) fejlesztett, életkor specifikus adaptációja.

A bemeneti méréseket követő periodikus visszamérések a képességstruktúra folyamatos monitorozásának a lehetőségét nyújtják, amellyel a pedagógusok konkrét támpontokat kapnak a differenciált és személyre szabott fejlesztéshez. A TudásKÉP egy innovatív, rugalmas és sokrétű mérés- értékelési keretrendszer, amely jól illeszkedik napjaink pedagógiai kultúraváltásának módszerkombinációihoz.

A TudásKÉP előnyei:

 • A feladatsorok kidolgozása: országosan elismert szakmai stáb
 • Azonnali eredmények, magas pszichometriai validitás
 • Komplex és holisztikus kompetenciafejlesztés lehetősége
 • A tanulmányi eredményesség növelése, hatékonyabb későbbi munkaerőpiaci integráció
 • Innovatív mérési egység: kulcskompetenciák a tanulmányi sikerességhez a munkaerőpiacon már bizonyított rendszer integrált alkalmazásával
 • A tanuló kompetencia profilja egészében látható, nem csupán 1-1 tantárgy
 • Konkrét feladattípusok és kompetenciák a differenciált fejlesztéshez.
 • Erősségek és fejlesztendő területek meghatározása, szinergiák a kompetencia mátrixban.
 • Tanuló/Osztály/Iskola/Tankerület/Centrum szintű statisztikák
 • Rugalmas eredménykezelés és szűrési feltételek
 • Típushibák, tendenciák szűrése
 • Személyiségfaktorok és erőforrások tantárgyi kompetenciákkal való megfeleltetése

Jelenleg mért kompetenciák

 • Szövegértés
 • Matematika
 • Digitális kompetenciák
 • Idegen nyelv (Angol, Német)
 • Az iskolai eredményesség kognitív- és személyiségtényezői