HÁTTÉR

A PractiSolution módszertanaival összetett munkaerő-piaci kulcskompetenciák és munkaszocializációs készségek összefüggéseit értékelhetjük, az iskolai követelmények és kompetenciák azonnali, személyes diagnosztikáját végezhetjük el, segíthetjük a gyermekek tanulás iránti tudatosságát és motivációját, meghatározhatjuk a sportolók legfontosabb kognitív- és vizuomotoros kompetenciáit a teljesítményük szempontjából. És még folytathatnánk a sort.

A módszertanok kidolgozásához, a szükséges eszközök kifejlesztéséhez, megvalósításához, a folyamatokat irányító szoftverek megíráshoz, az informatikai háttér működtetéséhez, az eredmények kiértékeléséhez, a mérések lebonyolításához sokféle szaktudás szükséges.

Csapatunkat éppen ezért pszichológusok, statisztikusok, pedagógusok, fejlesztő-és gyógypedagógusok, programozók, mérnökök, mérésvezetők, technikusok alkotják. Ezzel az erős szakértői háttérrel tudjuk folyamatosan fejleszteni projektjeinket, tudunk új utakat keresni.

Szakmai hátterünk

Az elmúlt két évben számos ajánlás, tanulmány jelent meg azzal kapcsolatban, hogy bemutassa a megváltozó munkakörökhöz kapcsolódó változó készség- és kompetenciaigényeket, melyeknek az adott munkakörökben dolgozóknak meg kell felelniük.

A készségek és kompetenciák mérésének, értékelésének és fejlesztésének újszerű megközelítésből történő vizsgálata nem csak a jövő oktatási módszereinek kialakítása kapcsán kell, hogy figyelembe vételre kerüljön, de gondolni kell a már a munkaerő-piacon lévő munkavállalók képzési- és átképzési lehetőségeire, foglalkoztathatóságuk bővítésére is.

Az egész életen át tartó tanulás politikájának, a nemzeti és Uniós keretstratégiáknak szerves része kell(ene), hogy legyen a munkaerő-piaci foglalkoztatottak átképzési lehetőségeinek, illetve a munkaerő-piaci reintegráció készség és kompetencia szintű fejlesztésen keresztüli támogatása.

Kérdés, hogy – a szakmai metódusok mellett – hogyan lehet a meghatározott készség- és kompetenciaigényeket úgy megfogalmazni, hogy mérhetők és fejleszthetők legyenek, hogy azok találkozzanak a foglalkoztatók, illetve a munkafolyamatok által meghatározott elvárt készségekkel úgy, hogy minél inkább megfeleljenek a big data, a digitalizáció elvárásainak és hatásos választ adjanak a személyes közreműködők (pszichológusok, szociális munkások, trénerek, mentálhigiénes szakemberek stb.) hiányára is.

Tevékenységünket a fenti problémákra adható válaszok kutatása, gyakorlati megoldásainak kifejlesztése határozza meg. Kutatási alapjainkat a témát meghatározó és folyamatosan bővülő következő jogszabályok, ajánlások és szakmai tudásbázis adja:

EU Tanácsi ajánlások:

 1. A TANÁCS AJÁNLÁSA (2016. december 19.) a kompetenciafejlesztési pályákról: Új lehetőségek felnőttek számára (2016/C 484/01)

 2. A TANÁCS AJÁNLÁSA (2012. december 20.) a nem formális és az informális tanulás eredményeinek érvényesítéséről (2012/C 398/01)

 3. Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról szóló, 2006. december 18-i 2006/962/EK európai parlamenti és tanácsi ajánlás

 4. A bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának Új Európai Készségfejlesztési Programjának Közös erővel a humántőke, a foglalkoztathatóság és a versenyképesség megerősítéséért című tanulmánya (COM 381)

 5. A Tanács ajánlása a tartósan munkanélküli személyek munkaerőpiaci integrációjáról (2016/C 67/01)

 6. Közös erővel a humántőke, a foglalkoztathatóság és a versenyképesség megerősítéséért {SWD(2016) 195 final}

 7. Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák európai referenciakerete

 

Stratégiák, programok, jogszabályok:

 1. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

 2. Digitális Jólét Program

 3. Digitális Munkaerő Program

 4. Digitális Oktatási Stratégia

 5. Az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) hálózat

 6. EPALE A felnőttkori tanulás elektronikus európai platformja

 7. Európai képességek, kompetenciák, és foglalkozások egységes osztályozási rendszere (ESCO)

 8. Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR)

 9. Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR)

 10. GO Model - élethosszig tartó tanulás és alapkészség fejlesztés a vállalkozásoknál

 11. Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform

 12. Új európai készségfejlesztési program

 

 

Szakmai tudásbázis:

 1. McKinsey Global Institute

 2. https://futureskills.pearson.com/

 3. http://www.portfolio.hu/vallalatok/it/a_ma_ismert_vilagot_totalisan_elsopri_a_negyedik_ipari_forradalom.10.237125-3.html

 4. http://gvi.hu/kutatas/483/az_automatizacio_munkaero_piaci_hatasai

 5. http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/hungary-skills-forecasts-2025

 6. https://www.weforum.org/press/2016/01/five-million-jobs-by-2020-the-real-challenge-of-the-fourth-industrial-revolution/

 7. http://www.nber.org/papers/w23285

 8. https://www.theregister.co.uk/2017/03/28/robots_are_killing_jobs_after_all/

 9. http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/

 10. https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs

 11. http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/statistical-overviews-vet-hungary-2016-edition

 12. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/

 13. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

 14. http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/women-and-work-in-the-fourth-industrial-revolution/

 15. http://www.napi.hu

 16. https://hu.wikipedia.org/wiki/Stockton%E2%80%93Darlington-vas%C3%BAtvonal

 17. http://www.korkep.sk/cikkek/technika/2016/12/15/amazon-dron-a-brit-legterben-pattogatott-kukoricat-szallitott-hazhoz

 18. http://www.compareyourcountry.org/pisa/country/HUN

 19. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223

 20. https://www.i40platform.hu/

 21. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-02-28/jpmorgan-marshals-an-army-of-developers-to-automate-high-finance

 22. http://index.hu/gazdasag/2016/03/18/a_jovo_munkaja/

 23. https://www.hrportal.hu/hr/miert-legyek-felelos-foglalkoztato-20160819.html

 24. https://www.hrportal.hu/jelentese/csr.html

 25. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=331&langId=hu