PRACTIWORK®

A világ, és a munkaerőpiac egy lehetőségekkel teli rendszer, amelyben egyre nagyobb az igény az olyan munkavállalókra, akik tisztában vannak képességeikkel és személyes erőforrásaikkal. Akik nyitottak az új ismeretek elsajátítására, megbízhatók, és képesek produktívan kezelni a hétköznapi kihívásokat.  

A PractiSolution olyan innovatív módszerkombinációkat nyújt mindehhez, amely az élményszerű, tapasztalati tanulásra építve segít túllépni a megszokott sémákon és új perspektívába helyezi a folyamatos, egész életen át tartó tanulás koncepcióját.   

A PractiSolution legfontosabb célja, hogy konkrét támpontokat adjon a legkülönfélébb munkaerőpiaci kontextusban a munkakör specifikus, alapvető kulcskompetenciákról és az EU-s keretrendszerekhez illeszkedő, a munkahelyi hatékonyságot meghatározó személyiségfaktorokról.  

Az igazán jó megoldások a saját képességeink és rejtett erőforrásaink megismeréséből, és a lehetőségeinkkel való bánni tudásból fakadnak. Ez sokkal több, mint pusztán néhány részképesség diagnosztizálása. A PractiSolution küldetése a maximális szakmaiságra és módszertani, pszichometriai validitásra törekedve a munkavállalók személyes erőforrásainak, kreatív potenciáljának a feltérképezése és élményalapú képzési modulokon keresztül történő fejlesztése. Mindez a folyamatos fejlődés szolgálatába állítva támogathatja a munkavállalók konstruktív hozzáállását a személyes életükhöz és munkahelyi feladataikhoz. 

A munkahelyi sikeresség személyiség-kompetenciáinak meghatározása olyan módszertani eljárásokon alapuló digitalizált mérési eljárás, amely a hétköznapi munkavégzés során praktikus kulcskompetenciák mérésére, valamint azon személyiségtényezőkre vonatkozik, amelyek befolyásolhatják egy munkavállaló sikerességét. A lexikális szakmai tudáson túl, azokat a kompetenciákat méri, amelyek a szakmai sikerességet a szakmai képzettségen túl meghatározzák. Olyan konstruktív kreatív megküzdési mintákat támogató fejlesztést ajánlunk, amely az egyszerű és összetett problémák megoldását segíti elő, a személyiség- és kognitív kompetenciák, valamint a divergens gondolkozás fejlesztésén keresztül. 

PÉLDA EGY 20 FŐS MÉRÉSRE

folyamat2.png

 

ESZKÖZÖK