PRACTISPORT

A kiemelkedő teljesítmények pillanataiban és az oda vezető úton nagyon összetett pszichés mechanizmusok játszódnak le. Mérőeszköz-csomagunk fejlesztésénél az motivált, hogy a csúcsteljesítmény komplex lelki jelenségből minél többet kézzelfoghatóvá tudjunk tenni a sportolók és az edzők számára.
A PractiSport mérési koncepciója elsősorban a rendszerszemléletű, integratív, és életkor specifikus tényezőkre helyezi a hangsúlyt és a sportteljesítmény szempontjából legfontosabb kognitív- és vizuomotoros kompetenciákat, személyiségtényezőket, valamint a viselkedési önszabályozást befolyásoló tényezőket, és ezek interakcióját képes meghatározni.
A PractiSport sportolói profilja számos támpontot adhat a személyspecifikus edzésmunka kialakításához. Holisztikus, rendszerszemléletű megközelítésébe jól integrálhatóak a hagyományos, papír alapú sport-pszichodiagnosztikai módszerek vagy a sportpszichológia többdimenziós klasszifikációs rendszere. Így egy adott sportoló sportpszichológiai profilja teljessé válhat.

A PractiSport mérőeszközpark jellemzői:

  • Sportág - és életkor specifikus diagnosztika
  • Célorientált eszközpark
  • 20 fő egyidejű mérése
  • Azonnali kompetenciaprofilok
  • Magas pszichometriai validitás, sztenderdizált tesztek

Bővebb tájékoztatásért kérjük, keressen elérhetőségeinken!