PRACTILEARN

30 órás képzések digitális kontextusban, személyre szabott kompetenciaprofilhoz szintetizálva.

A képzések küldetése, specifikus célja, és célcsoportja.
Munkaadói nézőpontból egyre nagyobb értékké válik minden olyan módszer, mérés, és képzés, amely a humán erőforrás hatékonyságát hivatott növelni, valamint a munkahelyi lemorzsolódást csökkenteni.
A képzések moduljai az informatika, szociológia, közgazdaságtan, egészségtudomány és pszichológia ismeretanyagát ötvözve, a legfontosabb kihívásokra igyekeznek innovatív, a résztvevőknek a hosszú távú fejlődés lehetőségét biztosítva megoldást és konkrét módszereket, ismeretanyagot nyújtani. Mindezt egyszerű, minden célcsoport számára érthető nyelvezettel, folyamatos műszeres támogatással.
A célcsoportunk rendkívül széles és sokrétű: mindazon munkavállalók, akiknek a munka világába való szocializációját, a mindennapi munkavégzéshez szükséges attitűdjeit és kulcskompetenciáit fejleszteni, támogatni és erősíteni kell.
A 30 órás képzéseink mindegyike három fő területre fókuszál, képzésenként különböző hangsúllyal:

  1. Társadalmi-társas kontextus, alapvető szociális kompetenciák.
  2. A munkahelyi beválás és sikeresség személyiség tényezői.
  3. A hétköznapi munkavégzés kognitív-és vizuomotoros részképességei, digitális kompetenciák.

Az utóbbi két területet, a személyiségfaktorokat és a hétköznapi munkavégzés kulcskompetenciáit speciális informatikai megoldásokkal, digitális kontextusban tudjuk mérni. Minden képzésünk ezen mérés eredményeire alapul, és reflektál.

A 30 órás képzések és a kompetenciamérés összefüggései
Első lépésként kompetenciamérés történik, amely 26 kompetenciát feltérképezve, azonnali visszajelzést ad a személy képesség- és személyiség struktúrájáról. A képzések kialakításánál elsődleges szempont volt, hogy az általunk mért konkrét, kézzelfogható eredményekhez és kompetenciákhoz tudjuk kapcsolni a 30 órás témaköröket, így a résztvevők már saját élménnyel és tapasztalattal rendelkezhetnek az egyes modulok kapcsán.
A 20 képzés három fő területre strukturálódik:

  1. Alapozó, ráhangoló képzések: fókuszban a társadalmi-társas kontextus, szociális kompetenciák
  2. A személyiség, mint pozitív erőforrás a fókuszpont a második témacsoportban. Itt munkahelyi beválás és sikeresség személyiség tényezői kapnak kiemelt szerepet.
  3. A harmadik hétköznapi munkavégzés kognitív-és vizuomotoros részképességei, a digitális kompetenciák.

A mérés-képzés-visszamérés folyamatának egyik kulcsfontosságú pontja, amikor a leendő, vagy már aktív munkavállalókat képzési csoportokba rendezzük a hiányzó szükségletek és fejlesztendő területek mentén.
Javaslatot teszünk az egymást követő képzési modulokra, és a munkaadói és piaci igényeket figyelembe véve a képzési időtartamot optimalizáljuk.
A képzések végén visszamérés történik, amely támogatja a további konkrét lépéseket a munkavállaló életútjában és a gyártósori alapkompetenciák rutinszerű használatára való képességstruktúrát.

 

pw_folyamat.png