PRACTIKID

Játékos kompetenciamérés-értékelés 10-14 éveseknek

Az egyik legnagyobb vágyunk, hogy ...
... gyermekeink egészséges, terhelhető, és megküzdésre képes személyiséggé formálódjanak.
...  legyen kedvük nevetni, élni, játszani, tanulni, és szeretni.
...  képessé váljanak az értelemmel teli, belülről megélt életlehetőségeik kibontakoztatása.
...  felül tudjanak kerekedni a hétköznapi szorongásokon, önbizalomhiányon és motivációs elakadásokon.
Ehhez nélkülözhetetlen minél korábban megismerni a gyermek képességeit és erősségeit. Továbbá, a kognitív részképességeken túl nagyon fontos a személyiség erőforrásainak a megismerése, a gyermekek önismeretének fejlesztése.

A figyelem, emlékezet és a gondolkodás folyamatosan, sokszor ugrásszerűen fejlődik a gyermekkorban. Tíz éves korra ezek a kognitív részképességek már nagy pontossággal feltérképezhetőek, amely a szülők és pedagógusok munkáját sok területen megkönnyítheti. Ebben az életkorban a gyermekek már képesek önmagukra reflektálni, ezért a PractiKid mérési rendszere egy 14 személyiségtényezőre kiterjedő kérdéssort is tartalmaz, továbbá egy érdeklődésvizsgálatot is. Mindez inspirálja és támogatja a pályaorientáció első lépéseit is.

A PractiKid mérési rendszerének és pszichoedukációs küldetésének alapgondolata, hogy az örömmel megélt játék, az örömmel végzett tanulás, és az örömmel végzett munka ugyanazon az idegrendszeri pályán szerveződnek, ugyanazokra a részképességekre hatnak. A játékos feladatok ezt az élményvilágot idézik, és a belső motivációt mozgósítják. Így kezdhetjük meg a gyermekek szocializációját az élethosszig tartó tanulásra.

A PractiKid mérés-értékelő rendszer egy játékos kompetenciafejlesztő foglalkozás és kompetenciamérés gyermekek számára, amely a tanulás és a későbbi munkavégzés szempontjából legfontosabb személyiség tényezőket és gondolkodási alapkompetenciákat térképezi fel.

A foglalkozás 6 fős kiscsoportokban történik, időtartama körülbelül 3 tanórányi (3x45 perc, szünetekkel), szakképzett iskolapszichológus vezetésével.

A foglalkozás tartalma:

  1. Pszichoedukációs foglalkozás játékos feladatokkal az iskolai sikeresség és a tanuláshoz szükséges képességek témájában. A foglalkozás célja a gyermekek önismeretének és tanulás iránti motivációjának fejlesztése.
  2. Játékos kompetenciamérés: speciális, digitális eszközparkkal, amely elsősorban a figyelem fenntartásának a képességét, az egyszerű és komplex szabályok és feladatok megértésének és végrehajtásának a képességét, a finommotorikát és a kézügyességet méri, illetve a rögzített mérési adatokat egyedi algoritmusokkal értékeli. A kompetenciamérés célja a kognitív képességek és a tanuláshoz szükséges néhány személyiségtényező (képesség az önálló tanulásra, tanult leleményesség, kreativitás, problémamegoldó képesség) megállapítása.
  3. Rövid záró foglalkozás a gyermekekkel a mérés végén a tapasztalatokról és a sikerélmények fontosságáról. A foglalkozás várható pozitív hozadéka: az újszerű élmények és tapasztalatok pszichoedukációs keretbe foglalva segíthetik a gyermekek tanulás iránti tudatosságát és motivációját, valamint a világra való nyitottságukat.


A PractiKid attitűd, életkedv, motiváció arról, hogy mi az, amit Gyermeke TUD!

  • koordinációs képességek
  •  kézügyesség
  • manuális készségek
  • pályaorientáció
  • tehetséggondozás